Kamna s duší

Přinesou teplo, radost a pohodu do vašich domovů

Sporák je určen primárně k vaření jídel, vytápění obytných prostor je jeho vedlejší funkcí. V některých případech se může využít jako hlavní zdroj vytápění.

Akumulační kamna mají vysokou účinnost, využívají se jako hlavní zdroj vytápění obytných prostor. Lze do nich zabudovat troubu na pečení nebo plotýnku. Je však třeba si uvědomit, že oheň v nich hoří jen asi 2 hodiny denně.

Lehké krbové vložky s malým ohništěm jsou určeny zejména k estetickému začlenění ohně do interiéru nebo exteriéru a jako doplňkový zdroj vytápění. Energie vzniklá spalováním dřeva se neztrácí, lze ji i částečně akumulovat v obestavbě.

Krby na biolíh jsou speciální zařízení produkující tzv. čistý oheň. Nepotřebují odtah spalin, jejich emise jsou podobné lidskému výdechu. Spalují páry z tekutého alkoholu, což nijak neznečišťuje interiér. Pokud se alkohol vylije, beze stopy se odpaří.

 

Kamna mají životnost minimálně 50 let. Kamna jsem schopen udržet v chodu po celou dobu jejich životnosti – zajišťuji jejich údržbu i případné opravy.